SCRUM METHODE

DNM en Scrum

Binnen DNM werken wij met de scrum softwareontwikkelmethode. Omdat samenwerking, communicatie en teamgeest de sleutelwoorden hierbij zijn en naadloos aansluiten op onze visie op softwareontwikkelingen, hebben we voor deze methode gekozen.

Scrum is een raamwerk voor agile management ("flexibel beheren") van softwareontwikkeling. Er wordt gewerkt in korte sprints (iteraties van vaste lengte van 1-4 weken) die werkende software opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport, hierbij staan de spelers in een grote groep en proberen ze al duwend de bal naar de overkant van het veld te brengen. Er wordt dus niet afgewacht of de vorige fase afgelopen is maar er wordt tegelijkertijd gewerkt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat projecten met kleine (kruiselings functionele) teams historisch gezien het beste resultaat leveren.

Doelstellingen

  1. Verhogen van de effectiviteit van het team
  2. Het bewaken van de vooruitgang van het team
  3. Het oplossen van blokkades
  4. Het bewaken van de projectvoortgang
  5. In kaart brengen en minimaliseren van de risico's

Voordelen

  1. Veel contact en communicatie kan zorgen voor een verhoogde teamgeest. Het project wordt als geheel gezien in plaats van de verschillende onderdelen als eilanden te beschouwen.
  2. Doordat er veel tegelijk gebeurt kan de doorlooptijd van een project korter worden dan bij andere methodes.
  3. Omdat problemen bij iedereen bekend zijn, kan hier eerder op gereageerd worden

Meer informatie over Scrum (softwareontwikkeling).

 

Neem contact met mij op